Vår policy till ökad miljömedvetenhet.

Att eftersträva ett naturligt miljömedvetet val bland våra medarbetare och sambarbetspartners är viktigt för oss. Nedan punkter är en del av de miljöval vi står inför varje dag.

  • Miljötänkande ska genomsyra hela vår verksamhet.
  • Våra medarbetare skall regelbundet utbildas. Medarbetare skall med ansvar och befogenhet ständigt jobba för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
  • Att kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer. På så vis skall det vara naturligt i vårt tänk vid val av samarbetsparters.
  • Tillsammans med våra kunder jobbar vi med att hitta optimala och effektiva förpackningslösningar, där vi fokuserar på att minimerar vår påverkan på miljön.
  • Vi återvinner och källsorterar allt eget avfall inom verksamheten.
  • Att ständigt jobba med att minska företagets energiförbrukning.
  • SafeSack och våra underleverantörer skall följa gällande nationella miljölagstiftningar, med fokus på att överträffa dessa.
  • Vår strävan är att använda så mycket återvunnet material som är möjligt.

 

Miljödeklaration Storsäckar (Visa PDF)

Miljödeklaration PE Emballage (Visa PDF)