Här kan du läsa mer om de olika funktioner vi kan leverera på våra storsäckar. Tryck på länkarna för mer information.

Vald egenskap

Vald egenskap
Formstabilitet Lyftöglor Tätning Väv Tryck Botten Botten Innersäck Topp

Formstabilitet

Formstabila storsäckar används när man ställer höga krav på storsäckens form. Detta används med fördel på storsäckar som ska pallanpassas och där det är viktigt att säcken inte sticker ut utanför pallen.

Lyftöglor

Lyftöglor i Polypropylen - avsedda för höga belastningar. Antalet öglor beror på hur säckarna hanteras, det finns ett flertal olika möjligheter 1,2, 4- ögle storsäck.

 

Tätning

Sömmarnas tätnadsgrad beror på fyllmaterialet, vi hjälper er gärna att ta fram korrekt täthet på sömmarna

Väv

Man kan välja mellan att ha en obelagd väv eller belagd väv.

Belagd väv används när man ska fylla material i storsäckar som inte är känsligt för fukt, men man behöver en beläggning för att inte materialet ska komma ut.

Tryck

Vill ni sätta en unik prägel på er storsäck så är det bästa sättet att tryck er logotyp på storsäcken.

Tryck på storsäcken ger en bra exponering.

Botten

Det finns flera olika möjligheter för tömning i botten, vanligast är plan botten, där man sprätter upp botten. Sedan finns det tömningsrör och konisk botten.

Konisk botten används för att få en jämnare tömning, med vanligt tömningsrör så finns en risk att vissa material  fastnar i sidorna, därför används konisk botten

Botten

Ett vanligt sätt att fylla en storsäck är att använda ett fyllrör på storsäcken, detta ger en effektiv fyllning.

Tömningsrör är ett alternativ att ha i botten, då har man möjlighet att reglera tömningen och tömningshastigheten.

Innersäck

Vill man fylla material som är känsligt för fukt så bör man använda sig av en innersäck.

Innersäckens konstruktion varierar beroende på hur man ska fylla storsäcken.

Topp

Det finns flera olika möjligheter för fyllning av en säck. De vanligaste typerna är :
- Fyllrör ( ett rör i valfri diameter och längd för anpassning till fyllutrustning)
- Krage (en öppen men förslutningsbar topp)
- Öppen top (en helt öppen säck i toppen)